انتظار یعنی

بسم‌الله الرحمن الرحيم

هوالحيّ

انتظار يعني احساس تنگنا !
تا وقتي احساس تنگنا نكنيم منتظر نمي شيم. اين احساس تنگنا هم في هذه السّاعة و في كلّ ساعة بايد باشد. اصلاً فرج در مقابل تنگناست. من در بهترين جمع ها هم باشم بايد بگم: باز هم جمع با يوسف فاطمه يه چيز ديگه اي مي شه.

انتظار يعني احساس فقر!
هر چي هم داشته باشم تا وقتي امامم بالاي سرم نباشد فقيرم. اين زبان حال ما بايد باشد: يا أيِها العزيز! مسّنا و أهلنا الضُرّ و جئنا ببضعة مزجاة فأوف لنا الكيل و تصدّق علينا 12/88. چقدر حال ما بدون او حالت ضُرّ است؟ چند بار در روز دستمون را جلوي او دراز مي كنيم كه: آقا! تصدّق علينا؟ همين مشكل ماست! حتماً در سخنراني هاي عمومي از مقام معظم رهبري شنيديد كه مي فرمايد: اگر شكوه اي داشته باشم به امام زمان مي گويم. او احساس فقر مي كند، ولي من و شما بيشتر اوقات فيلم بازي مي كنيم.

انتظار يعني احساس غربت!
شما ديديد مادر مفقود الأثر را؟ هر چقدر هم دورش جمع باشند، باز هم چشمش به در است. منتظر است كه عزيزش بيايد.

انتظار يعني احساس تاريكي!
تا باور نكنم اين عالم تاريك است. تا باور نكنم كوچه پس كوچه هاي دانشگاه، ادارات، جامعه تاريك است منتظر او نمي شوم. اگر نور يوسف فاطمه نباشد همه مي خوريم زمين. بزرگ تر از ماها خوردند زمين رفقا! با يك لحظه احساس استغني خوردند زمين. كلّا إن الإنسان ليطغي، أن رآه استغني 96/6.

انتظار يعني احساس جهل!
مي خوام از امام براتون بگم. حاج آقا مصطفي به امام مي گويند كه: «چرا شما وقتي مي رويد زيارت حضرت اميرعليه السلام ، عباتون را روي سرتون مي كشيد؟ آخه شما مر جع تقليد هستيد.» امام مي فرمايند همه ي ما در اين خونه بي سواديم. آن وقت خيلي از ما فقط بلديم با الفاظ بازي كنيم، مستمعين را سرگرم كنيم.

انتظار يعني احساس عطش!
چند بار شده نصف شب از جا بلند شيم، سرمون را بگذاريم به ديوار، بگيم آقا چرا نمي آييد ما كه مرديم از تشنگي. ما كه مرديم از بي آبي .

انتظار يعني احساس يتيم بودن!
فرزند شهيدي بود كه مي گفت: شبي يك صفحه مي نويسم بابا، كه بابام يادم نره. آيا ما هم شبي يك بار مي گيم يا صاحب الزمان؟! آيا هر روز صبح كه چشمامون را باز مي كنيم به اماممون سلام مي ديم؟!

انتظار يعني احساس گمراهي!

انتظار يعني احساس اضطراب!

انتظار يعني احساس قطره داشتن!
منتظر اقيانوس بودن!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *